شلوار اسلش دمپا کش

🍁شلوار اسلش دمپا کش

🟡جنس: لی اسلپ مرغوب
💎 شش سایز، مناسب از ۳۸ تا ۴۸.
🌈 رنگ تصویر 👆

💰 قیمت ۱۱۸۸۰۰ تومان.