شلوار لی بگ

🍁شلوار لی بگ‌

🟡جنس: لی کاغذی مرغوب
💎 شش سایز، مناسب از ۳۸ تا ۴۸.
🌈 رنگ تصویر 👆

💰 قیمت ۱۱۸۸۰۰ تومان.