مانتو تریگال نوار زرد

تریگال نوار زرد

🟡 جنس: تریگال کج راه
💎تک سایز مناسب از۳۸ تا ۴۶.
🌈 رنگ تصویر 👆.

💰قیمت مانتو ۱۰۸۸۰۰ تومان.